Żeby dojść przewagę w koniach mechanicznych

Mocą silnika nazywamy jego prędkość obrotów pomnożoną przez moment obrotowy. Przekazuje ona działalność, przygotowywaną przez silnik w informacji części czasu. Wymagamy przecież zamienić jednostkę prędkości obrotów na radiany na sekundę, dlatego normalna istnieje niezwykła droga liczenia, występująca z treści przeliczania, mianowicie (moment obrotowy * prędkość obrotów)/9549. 3. Otrzymujemy zysk w kilowatach.
Żeby dojść przewagę w koniach mechanicznych, musimy wiedzieć, iż 1 KM = 0. 7355 kW i 1 kW = 1, 3596, pewnie z przybliżeniem.

Tak to reasumując – moment obrotowy to siła, którą przeprowadzi silnik, np. przenosząc ciało po terenie o określonym promieniu, miarę jest wynikiem momentu obrotowego i prędkości obrotów.

https://superskrzynie.pl/